Athame to ceremonialny, zwykle obusieczny sztylet o czarnej rękojeści, jedno z kilku narzędzi Czarownic, używanych przy ceremoniach i rytuałach do kierowania energią zawartą w kręgu. Athame przyporządkowany jest Ogniowi. Nazwa jest zniekształconą nazwą rytualnego noża z Klucza Salomona. Słowo „athame” wymawia się na kilka sposobów. Jako że Athame symbolizuje w rytuale pierwiastek męski, zamoczenie athame w kielichu reprezentuje zjednoczenie pierwiastka męskiego i żeńskiego. Jest podstawowym narzędziem w religii Wicca.

Wygląd Athame może się różnić zależnie od ścieżki magicznej i tradycji którą podąża właściciel.

Termin athame wywodzi się z łacińskiego artavus „nóż do piór”, które to słowo znajduje się w najstarszych wersjach Klucza Salomonowego. Było to narzędzie służące do temperowania piór używanych do pisania przez skrybów.

Idries Shah, osobisty sekretarz Geralda Gardnera utrzymuje, że słowo pochodzi z arabskiego al-dhammé, „upuszczacz krwi”, rytualny nóż obecny w średniowiecznych kultach Maroka i Andaluzji. Przyjaciel Shaha, Robert Graves sugerował, że źródłosłowem jest raczej al thame lub adh-dhame czyli „strzała”.