Sen

Co powoduje sen i na czym polega zdrowy sen? Jaki wpływ ma sen na organizm człowieka. Co daje nam dobry sen?

Marzenia senne

Marzenia senne to serie obrazów, dźwięków, emocji, myśli i innych wrażeń zmysłowych pojawiające się podczas snu. Sny są tworami fizjologicznymi....

Marzenia dzienne

Marzenia dzienne to fantazje, myśli i wyobrażenia występujące w czasie pełnej świadomości. Marzenia dzienne mogą dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości....

Medytacja

Medytacja to zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł to praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan...

Zespół onejroidalny

Zespół onejroidalny, należy do jakościowych zaburzeń świadomości. Nazwa pochodzi od greckiego oneiros – sen. Jest to zespół snopodobny, charakteryzuje go...

Onejromancja

Onejromancja to sztuka przewidywania przyszłości na podstawie interpretacji snów, w tym także wywoływanych przez rytuały i praktyki magiczne specjalnie w...

Onirogen

Onirogen to roślina lub substancja, intensyfikujaca marzenia senne lub produkująca stany świadomości podobne do snu REM, które charakteryzują się halucynacjami...

Psychonauta

Psychonauta to osoba doświadczająca celowo wywołanych zmian świadomości (doświadczeń psychodelicznych), w celu poznania swojego umysłu poprzez bezpośrednie doświadczenie. Zmiana stanu...