Instynkt

Instynkt to dyspozycja biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się w określony sposób, a także „wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania”. Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu.

W etologii instynkt definiowany jest jako wrodzona i dziedziczna zdolność do wykonywania ciągu zachowań napędzanych przez popędy, wywoływanych i kierowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
W zachowaniu instynktowym biorą udział mechanizmy wyzwalające i efektorowe. Zachowania takie składają się z dwóch etapów – fazy przygotowawczej i końcowej, czyli zaspokajającej.

Przykładowe instynkty: pokarmowy, pobierania wody, pobierania soli mineralnych, oddechowy, pielęgnacji ciała, rozrodczy i opieki nad potomstwem, snu. W potocznym języku wiele innych zachowań również bywa nazywane instynktownymi, jednak nie spełniają one etologicznej definicji tego pojęcia