Magia ceremonialna

Magia ceremonialna to ogólny termin używany do określenia długich, pracochłonnych i skomplikowanych rytuałów.

Nazywana jest magią ceremonialną ponieważ, podobnie jak w ceremoniach, wymagana jest duża liczba narzędzi jako niezbędna pomoc dla praktykującego. Magia ceremonialna jest traktowana jako rozszerzenie lub synonim magii rytualnej. Spopularyzowana została przez Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, w celu opisania takich okultystycznych szkół jak Kabała, Magia enochiańska, i różnych grimoire’ów.

Hermetic Order of the Golden Dawn (pol. Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku) – stowarzyszenie okultystyczno-ezoteryczne powstałe w drugiej połowie XIX wieku w Londynie. Rozpadło się w początkach XX wieku na małe grupki rozsiane po różnych miejscach na świecie.

Stowarzyszenie Golden Dawn nawiązywało do tradycji różokrzyżowców, a przedmiotem zainteresowania była magia, alchemia, astrologia oraz inne dziedziny ezoteryki, w tym również tarot, do którego opracowano własną swoistą wersję.

Israel Regardie opublikował 1937-1940 czterotomowe dzieło The Golden Dawn, w którym opisał rytuał stowarzyszenia.