Magia homeopatyczna

Magia

Magia homeopatyczna to w ujęciu Jamesa Frazera to typ myślenia magicznego oraz praktyk magicznych polegających na przekonaniu, że podobne działanie wywołać powinno podobny efekt (podobne powoduje podobne). Jest gałęzią magii sympatycznej, czyli fałszywego systemu praw przyrody.

Częstym przykładem magii naśladowczej jest tworzenie podobizn innych ludzi, aby poprzez ich okaleczenie czy niszczenie móc okaleczać lub niszczyć wrogów. Może być to też działanie, w zamyśle pozytywne dla innych, gdy czarownik poprzez wykonywanie pewnych czynności (zamiast osoby chorej) stara się ją uleczyć.

Dla wspomożenia działania magii czarownicy wykorzystują także pewne fizyczne elementy, będące niegdyś związane z daną osobą czy istotą, co opisywane jest przez Frazera jako magia przenośna.

Magia
Magia

Magia, czary to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, …

Magia
Abrakadabra

Abrakadabra to pochodzący prawdopodobnie z języka aramejskiego (Abəra kaDavəra) wyraz niemający znaczenia. Od schyłku starożytności, w średniowieczu i we wczesnej nowożytności posługiwano się nim jako formułą magiczną, tj. wyrazem, który (odpowiednio) wypowiedziany ma rzekomą moc wpływania na rzeczywistość. Obecnie słowo „abrakadabra” stosuje się jako (żartobliwe) określenie wypowiedzi pozbawionej sensu, niezrozumiałej, …

Magia
Amulet

Amulet to osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym, posiadający różny kształt i formę, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego, czy zwierzęcego. Także w formie tabliczki z napisem. Często drobny przedmiot, pochodzenia naturalnego lub wytworzony, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi …