Potrzeba seksualna

Jak się objawia potrzeba seksualna?

Potrzeba seksualna to właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka.

Rozwój potrzeby seksualnej.
W trakcie rozwoju potrzeby seksualnej bardzo istotne są następujące procesy.

proces konkretyzacji – polegający na tym, że w miarę nabywania doświadczenia dochodzi do ograniczenia zachowań nieefektywnych na rzecz takich zachowań, które pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu satysfakcji seksualnej, stanowi to o ukształtowaniu indywidualnych preferencji seksualnych w normie i patologii
proces mentalizacji – polegający na uświadomieniu sobie istnienia własnej potrzeby seksualnej, a także sposobów jej zaspokajania z uwzględnieniem istniejących preferencji (samoświadomość własnych cech seksualnych nigdy nie jest pełna, nawet u osób wykształconych w tym kierunku)
proces socjalizacji – polegający na podporządkowaniu sposobów zaspokajania potrzeby seksualnej wymaganiom obyczajowym i prawnym stawianym przez społeczeństwo.