Przyjemność to podstawowa wartość hedonistyczna o charakterze pozytywnym, będąca doświadczeniem zmysłowym o charakterze indywidualnym; przeciwieństwo nieprzyjemności

Odczuwanie przyjemności przypisuje się zarówno ludziom, jak i zwierzętom

Zdaniem Maxa Schelera źródłami przyjemności mogą być:

rzeczy(np. pokarm)
funkcje (rozumiane jako intencjonalne działanie, np. zabawa)
stany zmysłowe

Według Sokratesa przyjemność jako taka jest neutralna moralnie, a jej wartość zależy od sposobu korzystania z niej.