Co robić na pierwszej randce?

Randka to spotkanie dwóch osób mające na celu nawiązanie lub rozwinięcie znajomości, inicjowane z zamiarem stworzenia lub umocnienia relacji emocjonalnych, seksualnych lub małżeńskich pomiędzy uczestniczącymi w randce osobami. W szerszym znaczeniu randką będzie także każde spotkanie osób, które łączą tego rodzaju relacje.

Nieodłącznymi elementami randki są: adoracja, wymiana informacji na swój temat oraz określenie oczekiwań w stosunku do partnera.

Randka polegać może na wspólnym wyjściu do kawiarni, restauracji, pubu, kina, teatru, spacerze, wyjściu na lodowisko itp. Zależy to od wyboru i upodobań (potencjalnego) partnera.

Uczestniczące w randce osoby dążą do ustalenia, czy istnieją możliwości do powstania oczekiwanej zażyłości, a w szczególności czy potencjalny partner jest odpowiedni pod względem:

atrakcyjności;
oczekiwań co do kierunku rozwoju znajomości;
charakteru;
zainteresowań i możliwości wspólnego spędzania czasu;
sposobu bycia i kultury osobistej;
statusu społecznego i materialnego;
pochodzenia społecznego;
wykształcenia i poziomu intelektualnego;
podejścia do spraw seksu;
zwyczajów i stylu życia;
światopoglądu i przekonań religijnych;
zapatrywań na sprawy związane z założeniem rodziny, posiadaniem dzieci i ich wychowaniem.