Zaburzenia nerwicowe

Zaburzenia lękowe zwane również neurozami to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie.

W obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 termin zaburzeń nerwicowych został zastąpiony terminem zaburzeń lękowych. Wiązało się to z reorganizacją kategorii zaburzeń afektywnych.

Manifestacje zaburzeń nerwicowych mogą przyjmować następujące obrazy:

objawy somatyczne:
porażenia narządów ruchu lub pewnych ich części,
brak czucia pewnych obszarów skóry, zaburzenia wzroku, słuchu lub nadmierna wrażliwość na bodźce, trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej,
napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca, nagłe uderzenie gorąca,
zespoły objawów charakterystyczne dla niektórych chorób czy stanów fizjologicznych,
zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych,
zaburzenia seksualne,
zaburzenia funkcji poznawczych:
natrętne myślenie,
natręctwa ruchowe,
zaburzenia pamięci,
trudności w koncentracji uwagi,
subiektywnie odczuwalne zmiany w percepcji rzeczywistości,
zaburzenia emocji:
fobie – patologiczny lęk przed pewnymi przedmiotami, zwierzętami, sytuacjami (lęk przed otwartą przestrzenią – agorafobia,
zamkniętą przestrzenią klaustrofobia, lęk przed autobusami, tłumem, ekspozycją społeczną, wyjazdami),
lęk wolnopłynący, nieokreślony niepokój,
nagłe napady lęku,
brak motywacji, apatia,
zanik zdolności odczuwania przyjemności
stan podwyższonego napięcia, poirytowanie,
labilność emocjonalna,
przygnębienie,
zaburzenia snu, najczęściej bezsenność.

Przejawy w kontaktach interpersonalnych
Perfekcjonizm – uznawanie działania o cechach doskonałości za jedynie dopuszczalne
Egocentryzm – nadmierna koncentracja uwagi na sobie i poczucie szczególnego charakteru własnych dolegliwości nerwicowych; nieuzasadnione oczekiwania wobec otoczenia
Uzależnienie – od osób, używek, nawyków itp.