Złe oko

Złe oko to pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć. Zbliżony charakter ma przekonanie, że nie należy chwalić dzieci i ich talentów, gdyż spowoduje to przeciwne, negatywne skutki w ich rozwoju.

Rozpowszechnioną formą tego wierzenia jest pogląd, że nieszczęścia sprowadzają same tylko spojrzenia oczu w jakiś sposób niezwykłych np. przez pewne schorzenia, jak zez czy katarakta, co ma charakter nieświadomy. Inna jego forma to wiara w „złe oko” jako świadomą szkodliwą praktykę magiczną. Do tradycyjnych form obrony przed „złym okiem” należą amulety oraz zaklęcia mające na celu odwrócenie jego skutków.