Hokus-pokus

Magia

Hokus-pokus to wyraz używany jako zabawne zaklęcia, oznaczającego zamianę czegoś w coś innego, mamienie innych osób lub niewytłumaczalne zjawisko. Jego etymologia jest różnorodnie wyjaśniana.

Według słownika etymologicznego Friedricha Klugego słowo to jest bluźnierczym przekształceniem formuły mszalnej Hoc est corpus meum – już sam Kluge uważał jednak to wyjaśnienie za mało prawdopodobne. Objaśnienie takie kwestionuje Eugeniusz Słuszkiewicz, według którego jest to formułka pseudołacińska. Od członu hocus pochodzi angielski wyraz hoax („mistyfikacja”).

Magia
Magia

Magia, czary to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, …

Magia
Abrakadabra

Abrakadabra to pochodzący prawdopodobnie z języka aramejskiego (Abəra kaDavəra) wyraz niemający znaczenia. Od schyłku starożytności, w średniowieczu i we wczesnej nowożytności posługiwano się nim jako formułą magiczną, tj. wyrazem, który (odpowiednio) wypowiedziany ma rzekomą moc wpływania na rzeczywistość. Obecnie słowo „abrakadabra” stosuje się jako (żartobliwe) określenie wypowiedzi pozbawionej sensu, niezrozumiałej, …

Magia
Amulet

Amulet to osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym, posiadający różny kształt i formę, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego, czy zwierzęcego. Także w formie tabliczki z napisem. Często drobny przedmiot, pochodzenia naturalnego lub wytworzony, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi …