Co powoduje wysokie libido?

Libido, potocznie popęd seksualny to ogół popędu seksualnego lub pożądania aktywności seksualnych danej osoby. Synonimami „libido” są pożądanie seksualne, pociąg seksualny i żądza. Pożądanie seksualne można również zdefiniować jako stan motywacji i zainteresowania „obiektami seksualnymi lub czynnościami seksualnymi lub też jako pragnienie lub dążenie do poszukiwania obiektów seksualnych lub angażowania się w czynności seksualne”.

Na libido mają wpływ czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Pod względem biologicznym, hormony płciowe i związane z nimi neuroprzekaźniki, które działają na jądro półleżące (głównie testosteron i dopamina, odpowiednio) regulują libido u ludzi. W raporcie z 2001 r. ustalono, że przeciętnie mężczyźni mają większe potrzeby seksualne niż kobiety.

Pojęcie to wprowadził Zygmunt Freud, który rozumiał libido jako formę energii, za której pośrednictwem popędy życia spełniają swoje funkcje.

Z szerszym rozumieniem kategorii libido spotkać się można w koncepcji Carla Gustava Junga, w której libido jest rozumiane jako energia psychiczna w ogóle. Jungowskie libido zwrócone jest bądź na zewnątrz, bądź do wewnątrz. Oba mechanizmy, introwersja-ekstrawersja, są naturalne i występują u każdego człowieka