Na czym polega pożądanie?

Pożądanie to silne pragnienie czegoś lub fizyczny pociąg do kogoś.

Pożądanie jest emocją związaną z działaniem układu dopaminergicznego. Najbardziej wnikliwe naukowe badania neurochemii tej emocji dotyczyły narkomanii i związanych z nią zaburzeń wydzielania dopaminy. Podobne do głodu narkotycznego objawy pożądania występują również w przypadkach innych uzależnień, np. od hazardu.

Pojawienie się pożądania mogą wywoływać bodźce lub przedmioty pozornie obojętne, które nabierają znaczenia w procesie warunkowania (np. w mózgach narkomanów, którym pokazywano zdjęcia przyborów, których używali w czasie zażywania kokainy, obserwowano zmiany podobne do wywoływanych przez ten narkotyk).