Psychika

Psychika to całokształt cech i procesów wewnętrznych człowieka, związanych z emocjami, intelektem, predyspozycjami i doświadczeniem życiowym. Zespół indywidualnych cech psychofizycznych tworzy osobowość.

Nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty model psychiki.

Według tradycyjnej psychologii akademickiej, psychika obejmuje procesy poznawcze, emocje, procesy motywacyjne i osobowość, przeciwstawianym procesom cielesnym.

Zupełnie inny podział psychiki można odnaleźć w psychoanalizie: gdzie obowiązuje podział na biologiczne id, społeczne superego oraz ego.

Psychologia analityczna dzieli psychikę na dwa systemy: świadomość i nieświadomość;
Teologia katolicka uznaje, że psychikę tworzy współdziałanie ciała człowieka z jego duszą.