Żal to negatywny stan emocjonalny spowodowany doznaną stratą. Towarzyszy mu często trudność w pogodzeniu się, że tego, co utracone już nie ma i wynikającym z tego brakiem akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest tu i teraz. Występuje również w postaci żalu do kogoś za wyrządzone krzywdy, niemożność pogodzenia się z realną sytuacją.

Żalem można również wyrazić zdystansowanie się do własnych popełnionych wolnych czynów. Według Guardiniego jest jedną z najmocniejszych form wyrażenia własnej wolności.